אני לא נוהג להפריח פה סרטונים ממקומות אחרים יותר מדי אבל אני אחרוג ממנהגי כי זה מסמך אנושי מרתק ואני לא ציני באומרי זאת- הסרטון הבא צריך להילמד.

3 comments on “אגודת הילדים

Leave a Reply