למה צריך להשתמש בתמונות המזעזעות של המשפחה השחוטה למאמצי ההסברה והדיפלומטיה הציבורית של ישראל… Read More


In the last 2 weeks I’ve proudly been a part of a group, a social media task force, which goal is to fight a war on the social web, a war on the world’s public opinion. In the last 2 weeks I’ve found myself watching hundreds of videos, reading reports, columns, blog posts, tracking comments,… Read More