ראש עיריית ניו יורק מייקל בלומברג הכריז בנאום “מצב העיר” (בדומה ל”מצב האומה” הנשיאותי) על הקמת ה Code Corps, זרוע חדשה של עיריית ניו יורק, מעין “משמר לאומי” של מפתחים שיקדישו מזמנם בהתנדבות על מנת לפתח “אפליקציות מצילות חיים” ושירותים לאזרח בזמן מצבי משבר כגון הוריקנים, רעידות אדמה וכיוצא באלה. זו היוזמה המוניציפאלית הראשונה בארצות… Read More