העולם עובר שינויים סוציולוגיים ברמה טקטונית. יבשות זזות. זה חוצה את כולנו באופן כולל וזה משנה לחלוטין את איך שאנחנו לומדים, מתנהגים, מרגישים… Read More


We’re living in the age of technology, we’re living in the age of crowds, we’re living in the age of no privacy, the age of the people, few years after we started realizing the world is flat (amazon), and have no doubt- the world is flat. In this day and age, advocacy, the regular advocacy, as… Read More