people, twitter, food, fiddme

שמות משרדי הממשלה, תחומי אחריותם ועצם קיומם הם דבר דינאמי ביותר במדינת בישראל.  לידי טק פוליטי הגיע המייל שנשלח לעובדי משרד ממשלתי המודיע על שינויי השמות של משרד התמת ומשרד המדע והטכנולוגיה.   במסגרת הקמת הממשלה החדשה הוחלט (לינק להחלטת הממשלה) כי נפתלי בנט יופקד על משרד המסחר והתעשייה עם סמכויות נרחבות יותר. ב-14/4 ממשלת ישראל אישרה… Read More