עבור כל איום פוטנציאלי המדינה והצבא מנסים לבנות מענה הולם. אחד המרכיבים החשובים ביותר לכל איום הינה יכולת ההתרעה מפניו. דוגמא לכך ניתן למצוא במערכות ההתרעה הצה”ליות מפני איומים בליסטיים – מערכת “אורן ירוק” של טילי החץ, או מכ”ם ה-MMR של מערכת “כיפת ברזל”. אולם, לא כל האיומים על מדינה הם צבאיים, אלא ישנם גם… Read More


ראש עיריית ניו יורק מייקל בלומברג הכריז בנאום “מצב העיר” (בדומה ל”מצב האומה” הנשיאותי) על הקמת ה Code Corps, זרוע חדשה של עיריית ניו יורק, מעין “משמר לאומי” של מפתחים שיקדישו מזמנם בהתנדבות על מנת לפתח “אפליקציות מצילות חיים” ושירותים לאזרח בזמן מצבי משבר כגון הוריקנים, רעידות אדמה וכיוצא באלה. זו היוזמה המוניציפאלית הראשונה בארצות… Read More