בשנת 2003 הלווה בנק לאומי לנוחי דנקנר 500 מיליון ש”ח לטובת חברת גנדן שבבעלותו. בשנת 2008 החליט הבנק לוותר על סעיף בהסכם בו נכתב שכל הדיווידנדים מחברת הבת אי.די.בי יועברו לכיסוי ההלוואה. עברו כמה שנים, החוב לא ברח לשום מקום ואי.די.בי חילקה דיווידנדים בשנים 2008-2010 בשווי העולה על מיליארד וחצי שקלים. עם זאת איפשר הבנק… Read More