This post is also in English בשורה התחתונה הכל מסתכם ב-לחשוב על הכל מראש. כשאנשים אומרים לכם שהם רוצים סרטון ויראלי אתם יכולים להסיק מזה שבאופן כללי הם מסתכלים בהשתאות על מהלכים שיוצרים באזז, שהתוצאה היא ברמה של קסם עבורם או במילים אחרות- הם לא מבינים. זה בסדר, באמת. ולא משחצנות, כשאני מסתכל על כל… Read More


יום שלישי 8/2/11 1. באירוע שולחן עגול שהשתתפתי בו נכחו, אנשי הניו מדיה מדובר צה”ל, מחלקת התקשורת של הבינתחומי, דיקן הסטודנטים, איש משרד החוץ, אנשי יחסי ציבור, מדיה, חוקרים, סטודנטים, גוגל. דיברו שם על איך ישראל נתפסת, איך צריך להשתמש במדיה החברתית עבור ישראל, על שיתוף אוכלוסיות, על יצירת קואליציות, על צורות הסתכלות שונות על… Read More


מדיה חברתית. מה זה? האם זו רק הטכנולוגיה? האם זה רק התוכן שנוצר על ידי גולשים? האם זה רק המש-אפ שבין הטכנולוגיה לתוכן שנוצר על ידי גולשים? למה מתכוונים כשאומרים “ליצור יחסים במדיה חברתית” או כשאומרים “ניהול קהילה”? ניהול קהילה זה דבר שדורש כמה דברים, בין השאר בנייה של הקהילה, טיפוח של האנשים המשקיעים בה… Read More