User 0.1 בראשית היתה אנונימיות. ובדממה התהלכו להם יוזרים חסויים בשם בדוי. הימים היו ימי האמצע השני של שנות התשעים, כשהדבר הכי מגניב זה אימייל של הוטמייל, תכנת יודורה והמעבר של כולנו מחלונות 3.11 שהיו החלונות הכי טובים מאז ועד היום. באותה תקופה היה חשוב לשמור על שם בדוי, ולהמציא שם מגניב ליוזר של האימייל היה משהו… Read More