עבור כל איום פוטנציאלי המדינה והצבא מנסים לבנות מענה הולם. אחד המרכיבים החשובים ביותר לכל איום הינה יכולת ההתרעה מפניו. דוגמא לכך ניתן למצוא במערכות ההתרעה הצה”ליות מפני איומים בליסטיים – מערכת “אורן ירוק” של טילי החץ, או מכ”ם ה-MMR של מערכת “כיפת ברזל”. אולם, לא כל האיומים על מדינה הם צבאיים, אלא ישנם גם… Read More