לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה פורסמו בהרחבה בכלי התקשורת ישראל נתוניו המדאיגים של דוח מרכז קנטור לחקר יהדות אירופה באוניברסיטת תל-אביב לשנת 2012. הדוח הקשה תיאר עלייה של לא פחות מ-30% בתקריות אנטישמיות אלימות בעיקר בעולם המערבי, הכוללות ונדליזם המפונה נגד בתי כנסת, מרכזים יהודיים, רכוש פרטי, בתי עלמין ואנדרטאות זיכרון לצד איומים ישירים כולל… Read More