יש סיפור עם התמונה הזו.

@http://www.youtube.com/watch?v=L1MU53J3w2Q


One comment on “הסיפור מאחורי התמונה שלי

  • ???????? ??? ??? ???? ??? ????? ?????? ????? ??????…
    ???? 2 ??? ?? ?????? ????????…

Leave a Reply