בשבוע שעבר (ד’) השתתף אחד ממשקיפי המשמר בדיון הוועדה לחינוך ותרבות בנושא החינוך הלא פורמלי. באופן יוצא דופן, החדר היה בתפוסה מלאה ובעלי העניין הביעו דעה שענף החינוך הלא פורמלי חשוב ושכדאי לתקצב אותו יותר. מהלינק לרישום לדיון של הוועדה אפשר להתרשם שמצב הנגישות והשקיפות של הועדות כיום אינו מיטבי, מפני שלא מובן מקריאת החומר בפורטל על מה ידברו בישיבות ולא מצורף חומר רקע רלוונטי.

באמצע הדיון העביר משקיף המשמר פתק לדוברת הוועדה, לירון וייס, בו שאל מדוע חומר הרקע לדיון לא מתפרסם מבעוד מועד בפורטל הוועדה. מהמענה של הדוברת מתגלים קשיים אשר לווא דווקא תלויים בחברי הוועדה עצמה – “דוחות שאינם של הוועדה אלא של משרדי ממשלה וארגונים חברתיים אינם מעודכנים משום שהם רכושם של הארגונים והמשרדים המייצגים אותם. מרבית הנתונים מוצגים בוועדה ולא נשלחים לפני כן לחבריה”. ואולם מגבלה שכזו אינה מתקבלת על הדעת כאשר מדובר ביצירה (למשל מחקר) שהמחוקק מסתמך עליו בהליך החקיקה, מפני שהיא מגבילה את הנגישות של הציבור למחקר ובכך גם מונעת ביקורת פוטנציאלית לגביו.

הבקשה של משקיף המשמר החברתי

מבירור שביצע משקיף המשמר מול רכז מחלקת המחקר במשמר החברתי, ארן רונדל, עולה כי אכן במרבית המקרים לו”ז הוועדות באתר הכנסת אינו מפרט לעומק את הדברים שיידונו בוועדה. “השגת המידע הזה עבור הציבור הוא עוד אחד מתחומי הנגשת המידע שלנו בכנסת לציבור, וזו סיבה מרכזית לכך שבכלל ראינו צורך במחלקת מחקר במשמר החברתי”, סיפר רונדל למשקיף.

התשובה למשקיף

בעקבות חילופי הדברים בפתקים, ניגש הרכז הפרלמנטרי של המשמר גיא עציון לדוברת הוועדה כדי לקבל את תגובתה. לדבריה, ועדת החינוך של הכנסת מקפידה לפרסם חומרים רשמיים מגורמי ממשלה והכנסת באתר הכנסת – מדובר בעיקר על הצעות לדיון מהיר, הצעות לסדר וצווים, ועוד.

יחד עם זאת, לדבריה, אילוצים טכניים מונעים כיום פרסום החומר המלא שמוצג בוועדות השונות. מדובר בעיקר בחומרים של ארגונים מחוץ לממסד ולמשכן הכנסת, כגון עמותות וגורמים מקצועיים המוזמנים לדיון הוועדה. משום שמדובר לרוב בכמויות חומר גדולות, ובשל אילוצים טכניים של כוח אדם, הוועדה איננה מספיקה להעלות את החומרים לאתר הכנסת.

בעקבות פניית המשמר החברתי, סוכם שהארגון יצורף לרשימת התפוצה של הוועדה דרכה מועברים חומרי רקע לקראת דיונים. נציגי המשמר יוכלו לפנות לדוברת הוועדה, ולקבל הבהרות אודות דיונים לגביהם לא פורסם חומרים באתר הוועדה בכנסת.

מאת: אדם רוטברד
נכתב במקור באתר המשמר החברתי