הייתי היום בשוק, היה לי נורא מעניין. חוויות עבר מציפות אותי, בעיקר בשוק הכרמל.

@http://www.youtube.com/watch?v=quiw3cj0Nl8

הקטע השני הוא מהרגע שסיימתי לעשות קניות. יש שם כמה פריימים ממש טובים, וחוויות.
@http://www.youtube.com/watch?v=IdSI-mXsAI8

2 comments on “חוויות מהשוק

Comments are closed.