“A Bill of Rights for Users of the Social Web”, translated to Hebrew AS IS by Niv Calderon.

Original “A Bill of Rights for Users of the Social Web” is written by Joseph Smarr, Marc Canter, Robert Scoble, and Michael Arrington, published by Joseph Smarr on September 5th 2007.

http://opensocialweb.org/2007/09/05/bill-of-rights/

הקדמה: ישנם רבים התומכים ברעיונות שהוצגו כאן במגילת הזכויות, אך אנחנו מבקשים להגדיל את מצבת האנשים שמגבים את העקרונות ומתקרבים לקווי המתאר שלהם. אחרי שזה נאמר, “מגילת הזכויות” אינה מסמך “החקוק באבן” (או שנכתב על נייר). זהו פוסט בבלוג, מטרתו לעודד שיחה ודיון, שבאופן טבעי יובילו לאחיזה בשפה. אז, בואו נתחיל בדיאלוג ונגרום לכמה שיותר מבעלי העניין העיקריים להצטרף אלינו ככל שניתן.

מגילת הזכויות של משתמשי הרשת החברתית

נכתב על ידי ג’וזף סמאר, מארק קאנטר, רוברט סקובל ומייקל ארינגטון

4 בספטמבר, 2007

אנו מצהירים בפומבי שכל משתמשי הרשת החברתית זכאים לזכויות בסיסיות מסוימות, ובייחוד:

בעלות על המידע האישי שלהם, כולל:
המידע האישי שלהם בפרופיל
רשימת האנשים אליהם הם מחוברים
זרם המידע של התוכן שהם יוצרים;

שליטה על האם וכמה מידע אישי ישותף עם אחרים; ו

חופש להעניק גישה תמידית למידע האישי שלהם לאתרים חיצוניים אחרים.

אתרים התומכים בכל הזכויות האלה:
ירשו למשתמשים שלהם לאגד את המידע מהפרופיל האישי שלהם, את רשימת החברים שלהם, ואת המידע שהם משתפים דרך השירות, תוך שימוש ב-  URL קבוע או API ופורמטי מידע פתוחים;
ירשו למשתמשים שלהם לאגד את זרם הפעילות שלהם מחוץ לאתר;
ירשו למשתמשים שלהם לקשר בין דפי הפרופיל שלהם למזהים חיצוניים (אתרים אחרים, נ.ק) באופן ציבורי; ו
ירשו למשתמשים שלהם לגלות מי עוד שהם מכירים נמצא באתר שלהם, באמצעות אותם מזהים חיצוניים שהפכו לזמינים לחיפוש בתוך השירות.

================================================================
מגילת הזכויות הזו נכתבה בספטמבר 2007, ולאות שנה, אירחו ג’ון מקרי וחבריו את אחד מכותבי המסמך, מארק קאנטר:

Leave a Reply